banner25

banner26

banner9

banner2

23 Ekim 2019 Çarşamba

Endustri Magazin Dergisi yeni sayısı hazırlanıyor.

ABB Next Level stratejisini başlattı

ABB’nin 5 yıllık periyod için koyduğu, sürdürülebilir değer yaratma amaçlı Next Level stratejisi, güç ve otomasyon portföyü üzerinden sürdürülebilir değer yaratılmasını hızlandırmayı hedefliyor.

10 Kasım 2014 Pazartesi 12:09
Bu haber 1546 kez okundu
ABB Next Level stratejisini başlattı
banner21
banner22
 ABB, 2015-2020 periyodu için koyduğu, sürdürülebilir değer yaratma amaçlı Next Level stratejik ve finansal hedeflerini tanıttı. Bu strateji, ABB’nin odaklandığı üç alan olan karlı büyüme, kesintisiz uygulama ve işletme temelli işbirliği etrafında oluşturuldu. Önümüzdeki dönemlerde şirket ağırlık merkezini hızlı büyüyen pazarlara kaydırarak karlı büyümeyi hızlandıracak, rekabet kabiliyetini artıracak ve işletme modellerinin barındırdığı risk faktörünü düşürecek.

Şirket işletilen hisse başına kar (EPS) yıllık bileşik büyüme oranını (CAGR) %10-5 artırmayı ve 2015-2020 döneminde %14-16 civarında cazip bir nakit yatırım getirisi (CROI) sunmayı hedeflemekte. Aynı şekilde gelirini yıllık %47 oranında artırmayı hedefliyor, ki bu oranlar GSYH'nin ve pazarın tahmini büyüme oranının üzerindedir. ABB aynı dönem içerisinde tutarlı bir şekilde, halen faiz vergi ve amortisman öncesi kar (FVAÖK EBITA) ile ölçülen karlılığı %11-16 üzerine çıkartmak isterken, yıllık serbest nakit akışını ortalama %90’ın üzerinde dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni finansal hedefler 1 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacak.
ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer, “Next Level stratejimiz ABB’nin yapısal büyüme ivmesini, marj artışını ve sermaye verimliliğini artırmaya odaklanacak, hissedarlarımıza daha fazla değer sunacaktır. Bir yanda rekabeti gücümüzü artırırken ve özellikle Güç Sistemleri bölümümüz için riski azaltırken, diğer yanda ağırlık noktamızı daha hızlı büyüyen sektörlere kaydırmaktayız. Kuruluşumuzun müşteri odağını beceri ve esnekliğe bağlayarak artırmaktayız. Başarılı uygulamaları konuya odaklı 1000 günlük programlarla gerçekleştirerek değişimin yolunu açacağız,” sözlerini kullandı.
ABB beş bölüm ve bu bölümlerin liderliği altındaki işkolu birimleri tarafından yönetilen güç ve otomasyon portföyünü büyütmeyi sürdürecek. Ocak 2015 itibariyle bölgesel yapılanmalar, müşterilerle işbirliği, paylaşılan hizmetler, bulundukları ülkelerden de sorumlu olacak üç bölgeye bağlanacak. Spiesshofer, “Bu hamle müşteriye daha iyi odaklanmamızın yanı sıra verimlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında daha iyi olmamızın yolunu açacak ve pazar odaklı işbirliklerini artıracak” dedi.
Next Level stratejisine parallel olarak, ABB'nin İcra Komitesinde (EC) bazı yapısal düzenlemeler de yapılacak. Halen ABB’nin Orta Avrupa ve Almanya sorumlusu olan Peter Terwiesch, Proses Otomasyonu bölümünden sorumlu İcra Kurulu üyesi konumuna getirildi. Yeni oluşturulan üç bölge üç deneyimli İcra Kurulu üyesi tarafından yönetilecek: Frank Duggan (Asya, Orta Doğu ve Afrika), Greg Scheu (Kuzey ve Güney Amerika) ve VeliMatti Reinikkala (Avrupa). Değişiklikler 1 Ocak 2015’den itibaren geçerli olacak.
Sasol CEO’su David Constanble 2015 Genel Kurul Toplantısında oylamak üzere Yönetim Kurulu’na aday gösterildi. Sasol EPC alanında ve proses sektöründe engin deneyime sahip. Ayrıca ABB için önemli bir büyüme bölgesi olan Afrika’da güçlü bağları var.
Spiesshofer şu bilgileri de ekledi: “Bugün duyurulan hisse geri satın alımı programımız sayesinde hissedarlarımız temel işkollarımızın sağladığı sağlıklı nakit akışından olduğu kadar temel faaliyet alanımız dışındaki işkollarını küçültmemizden de yarar görecek. Bu da ABB'nin hissedarlarına sürekli olarak cazip getiri sunma kararlılığının güçlü bir işaretidir. Ayrıca, ABB’nin büyüme potansiyeline verilmiş güçlü bir güvenoyudur.”
ABB’nin 16 Eylül 2014’e kadar başlaması ve 4 milyar dolara kadar nakit sağlaması beklenen güçlü nakit yaratma girişimine, hissedarlar da hisse geri satın alım programıyla katılabilecek. Şirket geri satın alma programının yaklaşık dörtte üçünü hisse sermayesinin düşürülmesine ayırmayı, kalanıyla da 22 binden fazla katılımcısı olan personel hisse alım programını küresel olarak desteklemeyi planlıyor.

Next Level stratejisi
ABB’nin Next Level stratejisi şirketin üç odak alanı olan karlı gelir artışına, kesintisiz uygulamaya ve işletme temelli işbirliğine bağlıdır.

Kârlı büyüme
ABB karlılığı ve getirisi yüksek sektörlerde güçlü bir konuma sahip. Müşterilerine daha fazla değer yaratmaya odaklı güç ve otomasyon portföyleri Next Level stratejisinin merkezi olmayı sürdürecek. Kentsel hizmetler, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerinde güç ve otomasyon ürünlerine olan talep tüm dünyada yılda 600 milyar doların üzerinde. 2015 2020 arasında GSYH'dan daha hızlı artması beklenen talep bu rakama 150 milyar dolarlık yeni fırsatlar ekleyecek demektir.
Yeni fırsatlar elektrik enerjisi değer zinciri, sanayide randıman artışı, hızlı şehirleşme ve toplu taşımada enerji verimliliği alanlarında ortaya çıkacaktır. ABB, mevcut pazarlara ve hızlı büyüyen segmentlere, PIE (Penetration, Innovation, Expansion Erişme, Yenilik, Yayılma) inisiyatiflerini harekete geçirerek girmeyi ve pazardaki ortalama büyüme hızının üzerine çıkmayı planlamakta. Her yıl ArGe alanındaki 1,5 milyar dolarlık yatırımların artarak devam etmesi müşteriler için değer yaratmayı sürdürecek, elektrik değer zincirindeki trend kayması ile dördüncü sanayi devriminin yarattığı fırsatları karşılayacak inovasyonu ortaya çıkartacaktır.
ABB'nin kendi işkollarındaki küresel büyüme olanakları, 2013 yılında tanıtılan "sıcak bölgeler" yaklaşımıyla tespit edildi. 
ABB, cirosundaki artışın dörtte üçünün sanayi sektörlerinin yanı sıra ulaşım ve altyapı alanlarında geleceğini, ve bu artışın servis portföyündeki artış sayesinde yaşanacağını öngörmekte. Tüm bunlar ABB'nin ağırlık merkezini stratejik olarak bölgesel ve nihai pazarlara doğru kaydırmasının sonucunda gelişecek. Stratejinin uygulandığı dönem içerisinde firma, ağırlık merkezini rekabet etme kapasitisini artırma, organik büyüme ivmesinde artış ve risk azaltmaya doğru kaydıracak. 
ABB rekabetçi konumunu müşterilere sunduğu mühendislik/danışmanlık hizmetlerini ve yazılım ve katma değer hizmetlerini geliştirerek artıracaktır. Sağlam müşteri tabanının halen yazılım kullanıyor olması bu müşterilere yazılım üzerinden farklılık sunabilmek olanağını ortaya çıkartmakta.

Hızlı büyüyen segmentler ve PIE
ABB, müşterilerinin faaliyet gösterdiği nihai pazarlardaki hızlı büyümeyi yakalamak için iyi bir konumdadır. Kentsel hizmetler sektöründe mikro şebekelerin yaygınlaşması ve dijital şebekelere doğru dönüşüm; petrol, doğalgaz ve madencilik gibi proses sektörlerinde geleceğin tesislerinin tasarlanması; ulaşım ve altyapı hizmelerinde veri merkezi elektrifikasyonu ve toplu taşımacılıktaki gelişmeler bu hızlı büyüme fırsatlarından sadece birkaçıdır.
ABB bu fırsatlardan yararlanmak için başarısını müşteri memnuniyetindeki artış üzerine kuracaktır. Net Promoter Score (NPS) müşteri memnuniyeti ölçümünde, son dört yıldaki %30'luk değerin 2014'te %46'ya ulaşması, yılın ilk yarısındaki sipariş artış ivmesine bakıldığında somut olarak görülmekte. Bu ivme korunacak ve PIE yaklaşımı daha üst seviyede uygulanarak daha da artacaktır.
Organik büyümeye kararlı şekilde odaklanmakla birlikte ABB, işletmelerin ve portföylerin risklerini önceden tespit ederek azaltma yollarına gidecek, bu yollar ağırlık merkezi kaymasının altyapısını güçlendirecektir. Bu hedefe iş modellerini değiştirerek, işletmelerdeki planlama ve uygulamayı geliştirerek ve performans ile ücret politikaları arasında bir denge kurarak ulaşacaktır. Bu uygulamalar sonucunda belirsizlikler azalacak, öngörülebilirlik ve karlılık artacaktır.
ABB organik büyümesini, birleşmeler ve satın almalar alanındaki kanıtlanmış deneyimini yeni stratejiye uygun satın alma fırsatlarını belirleyip gerçekleştirerek sürdürecektir. Ayrıca tamamlayıcı nitelikteki ortaklarla kurulan ve müşteriye sunulan değeri artıran, kurumsal kültürlerin iyi uyuştuğu hedefe yönelik ortaklıklar büyüme yolunda daha büyük katkıda bulunacak. Bu alandaki ilk ortak girişimler arasında, enerji depolama ve elektrikli araç alanında lider Çin teknoloji grubu BYD ile yapılan işbirliği ve Philips ile bina otomasyonu konusundaki işbirliği sayılabilir.

Kesintisiz uygulama
ABB stratejik önceliklerini kapsamlı bir işletme modeli temeline oturtacak ve başarılı olan maliyet düşürücü ve tedarik zinciri yönetimi programlarını yaygınlaştıracak. Stratejinin ilerlemesi bir süre önce geliştirilen sağlıklı operasyonel mükemmellik ve performans artırma sistemi üzerinden izlenecek. Bu izleme müşterileri, maliyetleri ve nakit hareketleri üzerinden temel finansal ve operasyonel ölçümleri değerlendirecek. Yönetici ücretleri ve kazancı doğrudan bu ölçümlerle orantılı olarak belirlenecek. Stratejik inisiyatiflerin uygulanması ve ABB'nin Next Level stratejisinin toplamda uygulanması için 1000 günlük programlar başlatılacak ve denetleme doğrudan CEO'ya rapor veren program ofisi tarafından yapılacak.

İşletme temelli işbirliği 
ABB Next Level stratejisini uygulama sırasında esnekliği ve müşteriye odaklanmayı artırmak için her bir işkoluna detaylardan arındırılmış küresel sorumluluk verecek. ABB'nin Orta Avrupa ve Almanya'daki faaliyetlerinin 2011'den bu yana başında olan Peter Terwiesch ABB Grubu İcra Komitesine, Proses Otomasyon bölümünün başına atandı. Terwiesch görevi VeliMatti Reinikkala'dan devir aldı. ABB'ye 1994'de katılan Terwiesch, 2005 2011 yılları arasında Teknolojiden Sorumlu Başkan görevini yürüttü. Almanya ülke müdürü yakın bir zamanda açıklanacak. 
Bölgelerin sayısı sekizden üçe indirilecek ve doğrudan İcra Komitesine bağlanacak. Bu durum kurumsal hiyerarşide bir seviyeyi ortadan kaldıracak. 
Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan Frank Duggan sorumlu olacak. Dugan ayrıca tüm ABB Grubunda Müşteri Hesapları Yönetiminden de sorumlu olacak.
Kuzey ve Güney Amerika'yı yönetecek olan Greg Scheu ABB'nin Entegrasyon ve Servis yönetimi görevini de sürdürecek.
VeliMatti Reinikkala Avrupa'nın yanı sıra yeni uygulamaya koyulan paylaşılan servisler (shared services) konseptinin de başlatılması ve uygulanmasından sorumlu olacak.
Bölümlerden sorumlu İcra Komitesi üyeleri ayrıca ABB bünyesinde aşağıdaki işletmelerde liderlik sorumlulukları da üstlenecek: Tedarik Zinciri Yönetimi, Güç Ürünleri bölümü başkanı Bernhard Jucker'; Kalite ve Operasyonel Mükemmellik, Alçak Gerilim Ürünleri bölümü başkanı Tarek Mehta'ya; ve Pazarlama ve Satış, Ayrık Otomasyon ve Hareket bölümü başkanı Pekka Tiitinen'e rapor verecek.

banner23

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner16
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  banner17
  SAYFALAR
  E-GAZETE
  • Metal Makina Dergisi
  • Hidrolik Pnomatik Dergisi
  ARŞİV
  banner18